Training Of A Staff Of Institutions For Mentally Disabled People.
Creative way of taking the anamnesis; healing process
Mõtteid ühte head ja kasulikku raamatut lugedes
HIV-nakkus, meie igapäevane konkurent ideaalse partneri otsinguil?
Stress ja kehtestav käitumine
Questions and opinions of young Estonian men about sexual health and sexuality.
Sexuality-related vocabulary
Supervisioonist
Armastus ja seksuaalsus
Neutraalsus
Loojast ja loomisest läbi mütoloogia
Mittetulundusühing "Eesti Supervisooni Ühing"
asutati aprillis 1997 ja on tänaseks tegutsenud juba pea viis aastat. See on parajalt pikk aeg, et teha väike kokkuvõte, vaadata tagasi ja püüda visualiseerida tulevikku.

Tagasivaade ehk ajalugu:
1998 aasta kevadel lõpetas Saksa Supervisooniühingu DGSv liikme, pereterapeudi ja superviisori Achim Fritzshe poolt läbiviidud kahe ja poole aastase koolitusprogrammi ligi veerandsada superviisorit. Et meie väljaõppest moodustas suure osa praktika üsna koolituse algusest peale, siis oli alguse põhiküsimuseks ja probleemiks kust saada praktika kogemust. Olime valmis tegema supervisiooni tasuta Eesti lastekodudele ja lepingu järgi seda koguni aasta peale lõpetamist. Aga ega keegi meid eriti ei tahtnud. Küllap ajas hirmu peale see võõras sõna ja et me ise nii hakkamist täis olime ning hästi selgitada ei osanud, mis asi see supervisoon on ja mis temast kasu võiks olla. Kardeti ka, et oleme mingi kontrolliv või hindav kuri silm, kes vaatab ja ütleb pärast mis on valesti ja kes tegi valesti. Supervisiooni olemuse selgitamiseks ei aidanud ka kuigivõrd definitsioonid nagu: supervisioon on interaktsiooni protsess mõistmaks vastastikuse mõjutamise protsessi ja dünaamikat või supervisioon on professionaalse käitumise süstemaatiline peegeldamine või supervisioon on nõustamine, mis on seotud tööprotsessiga. Muidugi tekib sellest inimesel siis mingisugune aimdus võrreldes sellega, et ta enne midagi ei teadnud, kuid selle peale ta küll ei kiirusta oma asutuse uksi lahti tegema ja ütlema, et tere teid me just ootasimegi, kus te varem olite, hakake selle supervisiooniga nüüd kohe pihta. Nii, et selle 55 praktikatunni kokku saamine oli mõnegi jaoks meist päris raske ülesanne. Lisaks tuli leida enesele superviisor ( neid siis Eestis tegelikult polnudki ja seega tuli kasutada arvestatavaid terapeute) ja saada temalt 45 tundi supervisiooni. Nimetame selle perioodi valgustamisajastuks. Ja parimaks valgustusmeetodiks osutus mitte loeng supervisiooni teemadel, mitte kirjalik ülevaade supervisiooni sisust, ainest, eesmärkidest ja sekkumisstrateegiatest vaid reaalne supervisiooniseanss, nn. näidissupervisioon, kus iga osaleja sai tunnetada ennast selles protsessis. Peale koolituse lõpetamist mõneks ajaks ühingu aktiivne tegevus vaibus, saabus nö. pinge languse periood. Töö ja muude lühiajaliste kursuste kõrvalt ligi kolm aastat intensiivselt õppida polnud just kerge.

Siin ja praegu...
Praegu õpib supervisiooni meie õpetaja käe all juba poolteist aastat uus grupp. Meie aga tegutseme kes rohkem, kes vähem aktiivselt superviisoritena ja põhihariduselt on meie hulgas psühholooge, terapeute, arste, sotsiaaltöötajad, pedagooge. Ainuüksi supervisioonist ei ela küll keegi ära. Hetkel on ühingul käigus kaks üle Eestilist lepingut sotsiaalsfääris ning kolmas läbirääkimiste faasis, seal on hõivatud kõik ühingu liikmed, kes soovivad. Lisaks tegutsevad superviisorid omal käel. Ühing ei ole oma teenust siiani pakkunud välja firmadele, küll on aga firmades töötatud omal käel. Aktiivsemate liikmete kokkusaamised toimuvad keskmiselt kord kuus , siis on võimalik saada ise oma juhtumitele kolleegidelt kovisiooni. Algjärgus on oma kodulehekülje loomine. Töötame välja supervisiooni koolituse standardeid, et alustada ka ise edaspidist superviisorite koolitamist Eestis. Oma suuremate projektide lõpetamisel teeme alati kirjaliku rahulolu uuringu ja võime öelda, et oleme nende tulemustega rahul olnud , niisamuti ka tellija pool. Mis puudutab meie teenuse hinda, siis sõltub see töö mahust ja on seega alati läbirääkimiste objekt. Samas ei saa superviisorite tunni hind kuidagi olla väiksem kui see, mis keskmiselt auto remontimise eest võetakse.

Tulevik
Kavatseme edaspidi oma töödest ja tegemistest aktiivsemalt teada anda ja selle läbi võtta rohkem vastutust sotsiaalsfääris toimuva eest. Selleks siis ka kavatsetav kodulehekülg. Plaanime hakata korraldama regulaarseid üle kahe aasta toimuvaid supervisiooni teemalisi konverentse, et aidata kaasa abistaja elukutse esindajate eneseteadlikkusele ning kajastada selle olulise nõustamisvaldkonna uusi arengusuundi.
Loodame, et supervisioon saab Eestis olema abistava elukutse esindajate töö loomulik osa.


Ester Väljaots