Ester
  • Meie kavad valmivad koostöös tellijaga vastavalt sihtgrupi vajadustele ja eelnevale ettevalmistusele.


  • Koolitused toimuvad tellija valitud ajal ja kohas.


  • Kasutatavad meetodid: interaktiivsed loengud, rühmatööd, rollimängud, arutelud, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod ja videotagasiside.