Training Of A Staff Of Institutions For Mentally Disabled People.
Creative way of taking the anamnesis; healing process
Mõtteid ühte head ja kasulikku raamatut lugedes
HIV-nakkus, meie igapäevane konkurent ideaalse partneri otsinguil?
Stress ja kehtestav käitumine
Questions and opinions of young Estonian men about sexual health and sexuality.
Sexuality-related vocabulary
Supervisioonist
Armastus ja seksuaalsus
Neutraalsus
Loojast ja loomisest läbi mütoloogia
Training Of A Staff Of Institutions For Mentally Disabled People. Hiv/Aids/Sti Prevention And Safer Sex Education In Welfare Institutions.
10-hour training sessions were held between February and October, 2010 in twelve institutions in different parts of Estonia. Mostly client workers were involved, who on everyday basis deal with different mentally disabled people. Training groups consisted about 20 people, 15 men and 217 women in total. The average age of participants was 46 years...

Creative way of taking the anamnesis; healing process
While taking the anamnesis, it is not important only to collect information about patients/clients sexual development, experiences,  disturbances and  history, but it is also necessary to get the holistic picture about the client together with  his/her relationships and reflect it...

Mõtteid ühte head ja kasulikku raamatut lugedes
Kirjastuselt Väike Vanker on järjekordselt ilmunud üks tore ja vajalik raamat. Perenõustaja, seksuaalterapeudi ja juhtimistreeneri Kaija Maria Junkkari ja juhtimistreeneri, konsultandi ning paari- ja seksuaalterapeudi Lari Junkkari raamatut ”Sinuga, siin ja praegu. Seksuaalne tarkus paarisuhtes” käest pannes oli esimeseks mõtteks, et oleks küll kahju kui see raamat lugematute eneseabi ja seksiteemat käsitlevate väljaannete vahele lihtsalt ära kaob või lugejad teda üles ei leia...

HIV-nakkus, meie igapäevane konkurent ideaalse partneri otsinguil?
Asudes täna seda artiklit kirjutama, otsustasin esmalt külastada www.eurohiv.org kodulehte, et viia end kurssi viimaste trendidega selles vallas. Et nii suure hulga riikide statistikat kokku saada ja analüüsida on aeganõudev, siis on sealsed andmed tavaliselt küll umbes aasta kuni kahe tagused. See-eest aga väga ülevaatlikud ja mõtlemisainet pakkuvad...

Stress ja kehtestav käitumine
Stress-reaktsiooni käigus tekkivat sümtomite kompleksi nimetas stressiteooria rajaja Hans Selye üldiseks adaptatsiooni sündroomiks. Stressi võib jagada krooniliseks ja akuutseks stressiks. Alljärgnevas kehtestava käitumise kontekstis on fookuses krooniline stress, sest stressi mõjutavad käitumismustrid on elu jooksul välja kujunenud ning püsivad...

Questions and opinions of young Estonian men about sexual health and sexuality.
Analysis of sexual health projects in the Estonian Defence Forces, carried out by the Estonian Anti-AIDS Association in 1998, 2002/2003.

Sexuality-related vocabulary
Sexuality-related vocabulary has been obtained during the training sessions of sexual counselling and safe sex in the years of 1998-2003.

Supervisioonist
Mittetulundusühing "Eesti Supervisooni Ühing" asutati aprillis 1997 ja on tänaseks tegutsenud juba pea viis aastat. See on parajalt pikk aeg, et teha väike kokkuvõte, vaadata tagasi ja püüda visualiseerida tulevikku...

Armastus ja seksuaalsus
Robert J. Sternberg kirjeldab armastust visuaalselt atraktiivse kolmnurga kaudu. Eesti keeles on küll väljendil "armastuse kolmnurk" hoopis teine tähendus, aga selle jätame praegu kõrvale...

Neutraalsus ehk Terapeudi teadvustamata hoiakulise käitumise mõjust raviprotsessile
Hoiakut võib vaadelda kui kalduvust reageerida objekti või isiku suhtes pooldaval või mittepooldaval viisil. Hoiakulise käitumise vastand on neutraalsus. Tulenevalt oma soost ja kasvatusest (pere ja ühiskonna mõjud) omame kõik mingeid eelarvamusi...

Loojast ja loomisest läbi mütoloogia
Mis on loovus ja kes see looja siis õieti on ? Ja mida ta loob? Kogu maailmas vajatakse üha enam loovaid, iseseisvalt mõtlevaid isiksusi: hariduse edendamise kavadesse lülitatakse ikka sagedamini spetsiaalseid loovuse arendamise programme. Siinkohal kerkib üles üsna mitu küsimust: Esiteks - kas loovust on võimalik arendada (õpetada)...