Nõustamine ja
teraapia
Supervisioon
Coaching
Konsultatsioon
Lähtume filosoofilisest inimesekontseptsioonist, mille kohaselt:

  • inimese vaimset ja emotsionaalset tervist vaadatakse suhtes tema paiknemisega elutsüklis ja nõustamisel lähtutakse pigem temas oleva potentsiaali realiseerimise võimalustest


  • nõustamise efektiivsuse aluseks on nõustaja ja kliendi vahel kujuneva suhte kvaliteet