Training Of A Staff Of Institutions For Mentally Disabled People.
Creative way of taking the anamnesis; healing process
Mõtteid ühte head ja kasulikku raamatut lugedes
HIV-nakkus, meie igapäevane konkurent ideaalse partneri otsinguil?
Stress ja kehtestav käitumine
Questions and opinions of young Estonian men about sexual health and sexuality.
Sexuality-related vocabulary
Supervisioonist
Armastus ja seksuaalsus
Neutraalsus
Loojast ja loomisest läbi mütoloogia
Robert J. Sternberg kirjeldab armastust visuaalselt atraktiivse kolmnurga kaudu. Eesti keeles on küll väljendil "armastuse kolmnurk" hoopis teine tähendus, aga selle jätame praegu kõrvale. Sternbergi armastuse kolmnurga nurkadeks on kirg, lähedus ja kohustus. Niisugune ongi täiuslik armastus:

 • Lähedus sisaldab vastastikust arusaamist, emotsionaalset tuge, avatud suhteid, hoolitsemist partneri eest jne.
 • Kirg tähendab seksuaalvajadusega seotut- füüsilist veetlust jne.
 • Kohustus ehk otsustus tähistab ratsionaalsust - mõtted partneri ja suhte püsimise või lõpetamise kohta jne.
Nende kolme komponendi osakaalud suhetes annavad kaheksa erinevat armastuse liiki ehk kolmnurgad võivad olla erineva kujuga:
 • Meeldivus on armastus, mis sisaldab ainult lähedust (sõprus)
 • Kirglik armastus sisaldab ainult kirge (tugev füsioloogiline ja psühholoogiline erutus)
 • Tühi armastus sisaldab vaid kohustust ( keegi otsustab, et ta armastab kedagi)
 • Romantiline armastus põhineb lähedusel ja kirel
 • Liitlaslik armastus sisaldab lähedust ja kohustust
 • Sisutu armastus sisaldab kirge ja kohustust
 • Täiuslik armastus sisaldab kõiki kolme komponenti
 • Armastuseta suhted ei sisalda ühtki neist komponentidest

Armastus võib erinevatel inimestel olla väljendatud erineva intensiivsusega ehk kolmnurk võib olla :


Kolmnurgad võivad olla väga erineva kujuga, sõltuvalt sellest, milline komponent on armastuses rohkem väljendunud:Stabiilsed suhted tähendavad enamasti ka sümmeetrilisi suhteid, seega kui partnerite kolmnurgad on omavahel sarnased kujult ja suuruselt, võib arvata, et nad elavad koos pika ja loodetavasti täisväärtusliku elu. Samal ajal ei tohiks kummagi partneri kellegi teise suhtes tuntav kolmnurk olla suurem kui see, mida ta tunneb oma kaasa vastu.

Loomulikult võib suhte arenedes kolmnurk kuju muuta ja jällegi oleks stabiilsest suhtest mõeldes tore kui kujundid ajas muutudes seda sünkroonselt teevad.

Nüüd vaatleme lähemalt kolmnurga üht nurka - kirge ja nimelt selles sisalduvat seksuaalkäitumise üht osa- seksuaalset soovi ehk suguiha ja selle teostamise võimalikke kombinatsioone.
Kombinatsioonid on järgmised:
 • Tahab - teeb
 • Tahab - ei tee
 • Ei taha - ei tee
 • Ei taha- teeb


Kuigi armastussuhete jahenemisel, katkemisel ja katkestamisel on mitmeid erinevaid põhjusi vaatleme siinkohal suguihaga seotut. Nii nagu eelnevalt armastuskolmnurkade puhul on siingi olulisel kohal mitte niivõrd see, kas suguiha on suur või vähene vaid hoopis see, kas koos elaval paaril on ta sarnane. Tõenäoliselt ei vaja nõustamist seksoloogilt või terapeudilt inimesed või paarid, kes tahavad ja teevad ning need, kes ei taha ja ei tee ( juhul kui ei ilmne mõni seksuaalfunktsiooni muu häire ) Need, kes tahavad ja ei tee (ning selle all kannatavad) leiavad abi teraapiast, kus on võimalik leida enda jaoks sobivaid lahendusi (näiteks lähisuhte loomise hirmule või suhtlemisraskustele ) Sellesse gruppi, kes ei taha ja teevad kuulub kahtlemata näiteks suur hulk noori seksuaaleluga alustanuid, kes vajaksid nõustamist, kus saaksid välja selgitada selle, mida nad isiksustena tegelikult vajavad ja millist laadi suhteid (seda eriti praegusel HIV- i ajastul, sest just nemad moodustavad riskigrupi - kuna nad tegelikult ei taha, siis ei varusta nad sageli end ka vajalike kaitsevahenditega ei soovimatu raseduse ega sugulisel teel levivate haiguste vastu )

Suguiha kui kire üks komponent sisaldub armastuse stiilidest neljas:
 • Kirglikus
 • Romantilises
 • Sisutus
 • Täiuslikus
Ja kui partnerite suguiha on väga erinev (suurem enamus meist asub siiski igasuguste skaalade keskel ) tuleks sedagi silmas pidada.
Kirgliku armastuse liik kombinatsioonis suguiha tugevuse erinevused on tõenäoliselt kas ainult asümmeetriline ühepoolne armastus või kestab nii lühikest aega, et võiks kanda pealkirja sissejuhatus suhtele.
Romantiline armastus ja suguiha erinevused kestab kauem kui eelmine variant, sest emotsionaalne tugi, vastastikune arusaamine ja toetus ning avatus soodustavad suhte jätku, et aga kohustus puudub, siis võib ta jääda ka lihtsalt romantiliseks episoodiks.
Kombinatsioon sisutu armastus ja erinevused suguihas kestab tõenäoliselt kauem kui kirglik kuid romantilisega võrdlemine on raskemini prognoositav, sest neid seob omavahel kohustus. Küsimus on seega selles, kui kaua keegi kannatab. Kuna lähedus puudub, siis ilmestavad seda suhet sagedased tülid ja vimm uisapäisa võetud kohustuse tõttu (näiteks abiellumine kaks nädalat peale kohtumist), mis ei soodusta just suguiha erinevustest tulenevaid takistusi ületama.
Täiusliku armastuse ja suguiha erinevuste kombinatsioon on parima prognoosiga ja erinevused kergemini ületatavad.
Suguiha tugevus, nii nagu suhte arenedes kolmnurga kuju, muutub elu jooksul.
Kui soolisi iseärasusi vaadata, siis kõige sarnasemad on mehed ja naised omavahel selles suhtes umbes 30 selt.


Ester Väljaots