Training Of A Staff Of Institutions For Mentally Disabled People.
Creative way of taking the anamnesis; healing process
Mõtteid ühte head ja kasulikku raamatut lugedes
HIV-nakkus, meie igapäevane konkurent ideaalse partneri otsinguil?
Stress ja kehtestav käitumine
Questions and opinions of young Estonian men about sexual health and sexuality.
Sexuality-related vocabulary
Supervisioonist
Armastus ja seksuaalsus
Neutraalsus
Loojast ja loomisest läbi mütoloogia
Hoiakut võib vaadelda kui kalduvust reageerida objekti või isiku suhtes pooldaval või mittepooldaval viisil. Hoiakulise käitumise vastand on neutraalsus. Tulenevalt oma soost ja kasvatusest (pere ja ühiskonna mõjud) omame kõik mingeid eelarvamusi - hoiakuid - stereotüüpe vastassoo ja oma sookaaslaste suhtes. Hoiak tuleb ilmsiks tavaliselt suhtlemise esimestel sekunditel kas mittesõnalise või sõnalise käitumise kaudu. Teadvustamata kujul on hoiakul tugev mõju vastastikusele interaktsioonile - nii sellele konkreetsele suhtlemisaktile kui ka järgnevatele.

Sõltuvalt oma soost ja teadvustamata suhtumistest mõjutab terapeut nii raviprotsessi kui ka selle tulemusi. Woet L. Gianotten on vaadelnud terapeudi käitumist sootüüpilisuse seisukohast:
  • Meesterapeudi sootüüpiline käitumine sisaldab kalduvust fokusseeruda meespatsiendi vajadustele ja naispatsiendi vajaduste ignoreerimist.
  • Naisterapeudi sootüüpiline käitumine sisaldab alistuva käitumise elemente meespatsiendi suhtes ja empaatiat naispatsiendi suhtes.
  • Meesterapeudi mittesootüüpiline käitumine sisaldab vähest respekti meespatsiendi suhtes ja riski erootilisele ülekandele naispatsiendi suhtes.
  • Naisterapeudi mittesootüüpiline käitumine sisaldab kalduvust ignoreerida meespatsiendi vajadusi ja fokusseeruda naispatsiendi vajadustele.
Igaüks neist teadvustamata suhtumistest võib mõjuda raviprotsessile negatiivselt.

Hoiakulist käitumist võib vaadelda ka sooliste õiguste eest võitlemise kontekstis:

õiguslus iseloomustus
Vanaaegne meesõiguslane "kõik on looduse poolt paika pandud"
Kaasaegne meesõiguslane "mitmekesisus ja eripärad on väga head, kuid jätkem juba kord see diskrimineerimise jutt!"
Kaasaegne naisõiguslane "soorollid on kaasajal tähtsusetud"
Vanaaegne naisõiguslane "kõigega, mis mehed teevad saavad naised paremini hakkama"

Mõnikord ei pruugi meie endi arvamus meie hoiakute või nende puudumise või mõju suuruse kohta langeda kokku nende mitteverbaalsete ja verbaalsete märkidega, mida me anname interaktsiooniprotsessi ja mida tajub meie suhtluspartner, patsient või klient.

Soost tulenevad eelarvamused või nende puudumine mehe ja naise rolli kohta ühiskonnas annavad värvingu raviprotsessile. Oma tüüpilise osa ja selle gradatsiooni teadvustamine saab olla esimeseks sammuks selle mõju vähendamise ja professionaalse neutraalsuse suunas.
Ester Väljaots