Estri CV
Meie tööd
Kohtusime GIS International Gestaltteraapia treeninggrupis 1992.aastal. Sellest ajast alates alustasime ühiste koolituste ja treeningutega. Esimeseks ühiseks tööks oli Professionaalse Psühholoogia Erakoolis sensitiivsustreeningu ja kohtumisgrupi juhtimine, mis jätkub tänaseni. Järgnes koostöö Avatud Eesti Fondi projekti "Konflikt ja suhtlemine" koolitajatena ja muud kursused. Oleme tegutsenud erineva spetsiifikaga aladel ja see annab meie ühistele koolitustele laiapõhjalise aluse ning efektiivsuse. Täiendame teineteist erinevatest valdkondadest saadud kogemuste ja teadmistega . Oma individuaalsuses aktsepteerime teineteise erinevaid väärtushinnanguid, samas vaatame mitmetes asjades maailma sarnaselt.