Nõustamine ja teraapia
Supervisioon
Coaching
Konsultatsioon

Nõustamine ja teraapia

Nõustamise põhieesmärk on kliendi parem toimetulek tema keskkonnas.
Nõustamisel lähtume kliendi vajadustest.
Nõustamise käigus aitame leida lahendusi kliendi probleemidele.
Nõustamine võib toimuda nii nõustajaga kohtudes kui ka SKYPE`i vahendusel.

Psühholoogilist nõustamist soovitame: 

 • Muutuste puhul erinevates elufaasides
 • Probleemide puhul lähisuhtes ja perekonnas
 • Seksuaalprobleemide puhul
 • Hirmude ja foobiate puhul
 • Masenduse, depressiooni, ärevuse, energiapuuduse puhul
 • Kui on soov parandada oma kohanemisvõimet ja arendada suhtlusoskust
 • Kui tahate saavutada eluga parema toimetuleku ja tõsta enesehinnangut
 • Kui tahate täpsustada oma elu eesmärke ja soovite hakata oma elu paremini planeerima
 • Kui tahate tõsta  stressitaluvust
 • Psühhotrauma tagajärgede leevendamiseks
 • Elukvaliteedi tõstmiseks
 • Konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks

Psühhoteraapia protsess võib hõlmata suuremaid muutusi inimese elus, sealhulgas muudatusi isiksuses.
Teraapiaprotsessis kasutame erinevaid meetodeid pere-, paari-, gestalt-, loovus- ja kognitiiv- käitumuslikust teraapiast vastavalt kliendi vajadustele. Teraapiaprotsess on tavaliselt pikaajalisema kestusega kui nõustamine.