Nõustamine ja
teraapia
Supervisioon
Coaching
Konsultatsioon

Coaching

Coachingut on kasutatud peamiselt juhtide individuaalse nõustamisemeetodina. Coachingu protsessi käigus otsime koos kliendiga tema varjatud potentsiaali ning viise selle paremaks kasutamiseks,  aitame leida uut motivatsiooni ning energiat püstitatud eesmärkide elluviimiseks.

Coachingut soovitame, kui tahate:

  • sõnastada oma visiooni ja pikemaajalisi eesmärke
  • koostada plaani eesmärkide suunas liikumiseks
  • üles leida oma sisemised ressursid ning hakata neid efektiivsemalt kasutama
  • ületada takistusi, mis segavad teil oma võimeid ja kompetentse rakendada
  • saada toetust muudatuste protsessis ja eesmärgi suunas liikumisel