Nõustamine ja
teraapia
Supervisioon
Coaching
Konsultatsioon

Konsultatsioon

Konsultatsioonide käigus anname ülevaate ja eksperthinnangu organisatsiooni hetkeolukorra kohta ja suunised võimalikest arengusuundadest ning lahendustest.
Konsultatsioonid võivad olla osa planeeritud koolitusprotsessist või supervisioonist.

Konsultatsiooni soovitame, kui:

  • tahate kirjeldada organisatsiooni protsesse
  • soovite parandada infovahetust
  • soovite inimesi paremini motiveerida
  • tahate luua teenindusstandardit
  • tahate koostada koolitus- ja arenguplaane