"Psühholoogia ei ole ainult teadus nõrkustest ja kahjustustest: see on ka teadus tugevustest ja tõhususest. Ravi ei ole vaid katkiläinu parandamine: see on ka hoolitsemine parima eest meie sees."

Martin E.P. Seligman, PhD, kliiniline psühholoogOÜ Ego-Koolitus on 2002. aastal loodud koolitus- ja konsultatsioonifirma.

Meie põhitegevusalad on:


Igas inimeses on tohutul hulgal ressursse. Meie koolituste ja nõustamise läbi saab igaüks avardada oma teadmist varjatud allikatest iseeneses ning tahtmise korral neid paremini kasutama hakata.

 

 

Perioodil 7.08.2011  kuni 13.08.2011 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi OÜ EGO-Koolituse koolitusprojekt "Professionaalne Suveülikool: Supervisiooni inspireerivad hetked - kuidas soodustada muutust. (Professional Summer University Stavanger, Norway: Inspiring moments in Supervision- How to Promote Change)". Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.

Perioodil 28.10. 2010 kuni 11.11. 2010 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi OÜ EGO-Koolituse koolitusprojekt "Mõjuvad suhtlusstrateegiad-avaliku esinemise, rahvusvaheliste koolitusoskuste arendamine". Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.